March 16, 2011

ဒုကၡ နဲ႕ ေဒါသ


ေရဒီယိုသတၱိႀကြေရာင္ျခည္ပ်ံ႕လြင္႔

 ဖူကူရွီးမားခရိုင္ အဏုျမဴစြမ္းအင္လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ၁ရဲ႕ အဏုျမဴဓါတ္အားသိုေလွာင္ရာတာ၀ါတိုင္ ၁ႏွင္႔ ၃တို႕ရဲ႕ အေအးေပးကန္မ်ားေပါက္ကဲြျပီးေနာက္ပိုင္း ထုိေဒသကေန တျဖည္းျဖည္း ေရဒီယိုသတၱိႀကြေရာင္ျခည္ပ်ံ႕လြင္႔တာေတြကို တိုင္းတာေတြ႕ရွိလာရပါတယ္။
  

၁၅ရက္ေန႕ မနက္ပိုင္းမွာ တိုင္းတာရရွိခ်က္ေတြကေတာ႔ ဖူကူရွီးမားခရိုင္ေဘးက အီဘာ႔ရာ႔ကီခရိုင္မွာ ပံုမွန္ထက္၁၀၀ဆျမင္႔တက္ခဲ႔ျပီး၊  စိုင္းတာမာ႔ျမိဳ႕မွာ ၄၀ဆ၊ အူဆုႏိုမီယာ႔ျမိဳ႕မွာ ၃၀ဆ၊ ခါနာ႔ဂါ၀ါခရိုင္မွာ ၆မွ၉ဆ၊ ခ်ီဘာ႔ခရိုင္ အီခ်ိဟာရာ႔ရွိမွာ ၂မွ၄ဆအထိရွိခဲ႔တယ္လို႕ေႀကျငာပါတယ္။ 
ဒီလိုျမင္႔တက္ေပမယ္႔လည္း ခ်က္ခ်င္းႀကီးေတာ႔ က်မ္းမာေရးထိခုိက္ႏိုင္တဲ႔ အႏၱရာယ္မရွိႏိုင္ဘူးဆိုပါတယ္။
သာမန္လူတစ္ေယာက္အတြက္ ေန႔စဥ္လွဳပ္ရွားသြားလာမွဳနဲ႕ က်မ္းမာေရးအတြက္ေႀကာင႔္ မျဖစ္မေနကိုယ္ခႏၵာသို႕ေရာက္ရွိတဲ႔ ေရဒီယိုသတၱိႀကြေရာင္ျခည္ ပမာဏဟာ တစ္ႏွစ္မွာ ၁မီလီဆီးလ္ဘက္လ္တ္ milisievert  ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႕ထက္ပိုမ်ားျပီး တစ္ႏွစ္ကို ၁၀၀၀ မီလီဆီးလ္ဘက္လ္တ္ ပမာဏ ေလာက္ ခႏၵာကိုိယ္ကိုသက္ေရာက္ခဲ႔ရင္ေတာ႔ အႏၱရယ္ရွိပါတယ္။ 
1ဆီးလ္ဘက္လ္တ္(Sv)=1000မီလီ ဆီးလ္ဘက္လ္တ္္(mSv)=1000,000 မိုက္ကရို ဆီးလ္ဘက္လ္တ္(μSv)

လူရဲ႕ကိုယ္ခႏၵာကို ေရဒီယိုသတၱိႀကြဓါတ္ေရာင္ျခည္ မ်ားစြာသက္ေရာက္ျပီး ေရဒီယိုသတၱိႀကြဓါတ္ေရာင္ျခည္သင္႔ မွဳ ပမာဏကို တုိင္းတာတဲ႔ ယူနစ္အျဖစ္ “မိုက္ခရို ဆီးလ္ဘက္လ္တ္”ကို သံုးပါတယ္။  ပံုမွန္အေနအထားနဲ႕ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုးရဲ႕ ပ်မ္းမွ်အတိုင္္းအတာဟာ တစ္နာရီ ၀.၀၂၅ မိုက္ခရိုဆီးလ္ဘက္လ္တ္ မွ ၀.၁၅မိုက္ခရိုဆီးလ္ဘက္လ္တ္ အထိရွိပါတယ္။ ေဒသအလုိက္အနည္းနဲ႕ အမ်ားကြာဟခ်က္ရွိပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပ်မ္းမွ်နာရီလုိက္ ေရဒီယိုသတၱိႀကြဓါတ္ေရာင္ျခည္ပ်ံ႕ႏွ႔ံမွဳႏွဳန္း ကေတာ႔  ၀.၀၅ မိုက္ခရိုဆီးလ္ဘက္လ္တ္ ပါ။ ကမၻာေပၚမွာ အဲဒီကိန္းဂဏန္းထက္ ၁၀ဆမ်ားတဲ႔  သဘာ၀ရွိတဲ႔ အရပ္ေဒသေတြလည္းရွိတယ္လုိ႕သိရပါတယ္။ ယေန႕ အီဘာ႔ရာ႔ကီခရိုင္မွာမွာ ရွိခဲ႔တဲ႔ တစ္နာရီ အတြင္း ၅.၅၇၅ မိုက္ခရိုဆီးလ္ဘက္လ္တ္ ရွိတဲ႔ ပမာဏဟာ ဘရာဇီး၊ အိႏၵိယ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႕ရဲ႕ သာမန္ႏွဳန္းေလာက္ပဲရွိေနေသးတယ္လုိ႔ေတာင္ေျပာသြားပါတယ္။ 
သုိ႕ေသာ္လည္းဒီေရဒီယိုသတၱိႀကြဓါတ္ေရာင္ျခည္မ်ားစြာသင္႔ခဲ႔မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ လူ႕ခႏၵာကိုယ္တြင္းက ေသးငယ္လွတဲ႕ ဆဲလ္နဲ႕ တစ္ရွဴးမ်ားပံုမွန္အတိုိင္းဆက္မေနႏိုင္ေတာ႔တဲ႕ အတြက္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ DNA အထိထိခိုက္မွဳရွိႏိုင္ျပီး၊ ဆဲလ္နဲ႕ တစ္ရွဴးမ်ားပံုမဟုတ္ေတာ႔ပဲ ကင္ဆာေရာဂါ၊ ေသြးျဖဴဥမ်ားေရာဂါမ်ား ခံစားရေစႏိုင္ပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္မွာေတာ႔ ဖူကူရွီးမားခရိုင္ အဏုျမဴစြမ္းအင္လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ၁ရဲ႕ အဏုျမဴဓါတ္အားသိုေလွာင္ရာတာ၀ါတိုင္ ၂နဲ႕ ၄ဟာလည္း စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနပါတယ္။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕ေတြကေတာ႔ အစိုးရကို အတိအက်သတင္းမေပးနိုင္ဘူး၊ ဘာေႀကာင္႔ဘယ္လို ဆုိတာ ေသခ်ာရွင္းမျပႏိုင္ဘူးဆုိျပီး ေဒါသထြက္အျပစ္ဆုိႀကပါတယ္။
တုိက်ိဳလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကုမဏီ

အခုျဖစ္ပါြးတဲ႕ ဖူကူရွီးမားခရိုင္ အဏုျမဴစြမ္းအင္လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု က အစိုးရပိုင္မဟုတ္ပါဘူး။ တိုက်ိဳ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လုိ႕ေခၚတဲ႕ ကုမဏီက ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္တာပါ။ တိုက်ိဳ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုမဏီ ဆီက သတင္းနဲ႕ ပညာရွင္မ်ားမွန္းဆခ်က္ကို အေျခခံျပီး အစိုးရကသတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ လူအခ်ိဳ႕ကအစိုးရကို အျပစ္တင္သလို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း တိုက်ိဳ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုမဏီ ကို ေဒါသထြက္ပါတယ္။ မနက္ကေတာ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ တိုက်ိဳ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုမဏီ အထိအေရာက္သြားခဲ႔ျပီး ကုမဏီအစည္းအေ၀းကိုတက္ေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။ 

“ အခုဒီ အဏုျမဴစြမ္းအင္လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းရမွာ မင္းတို႕ပဲမဟုတ္လား၊ ဒီကိစၥကေန ေရွာင္ထြက္ေနာက္ဆုတ္တာမ်ိဳး လံုး၀မျဖစ္သင္႔ဘူး၊မင္းတို႕ ေနာက္ဆုတ္ေနရင္ေတာ႔  မင္းတို႕ကုမဏီ ရာႏွဳန္းျပည္႔ ပ်က္စီးနိုင္တာ ေသခ်ာ မွတ္ထားပါ” လို႕ ေဒါသျဖစ္ေနတဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသံကို အစည္းေ၀းခန္းအျပင္ကေတာင္ ႀကားရပါတယ္တဲ႔။

ဖူကူရွီးမားခရိုင္ အဏုျမဴစြမ္းအင္လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ၁ရဲ႕ အဏုျမဴဓါတ္အားသိုေလွာင္ရာ တာ၀ါတိုင္ ၁ႏွင္႔ ၃တို႕ရဲ႕ အေအးေပးကန္မ်ားေပါက္ကဲြျပီးတဲ႔ျဖစ္ရပ္ ကို ကမၻာ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြက သခၤန္းစာယူျပီး မိမိတို႕ရဲ႕ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္မ်ားကို ေႀကျငာႀကပါတယ္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတုိ႕က ျဖစ္ပါြးခဲ႔တဲ႔ ငလ်င္၊ ဆူနာမီေရလွိဳင္း၊ ေပါက္ကဲြမွဳတို႕နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ေႀကျငာေနတဲ႕သတင္းေတြနဲ႕ တစ္ခ်ိန္တည္း သတင္းမ်ားကို ျပည္႔စံုစြာျပန္လည္ထုတ္လႊင္႔ေပးတဲ႔ အျပင္ ၊ သက္ဆိုင္ရာ အတတ္ပညာအသိပညာရွင္မ်ားရဲ႕ ရွဳေထာင္႔မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံသားေတြကို ရွင္းလင္းတင္ျပေပးႀကပါတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ကေန ကိုယ္႔ႏိုင္ငံကို ဘယ္လိုျပင္ဆင္မလဲဆိုတာကို အေသးစိတ္သခၤန္းစာယူႀကတာကို ေတြ႕ႀကပါတယ္။  ကမၻာရြာလုိ႕ ျဖစ္ေနတဲ႔ ေခတ္ကာလမွာ စကၠန္႔မလပ္ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားႀကားက သင္ခန္းစာယူျပီး သတင္းမ်ားျဖန္႔ေ၀ေပးတာဟာ ေသခ်ာစြာစဥ္းစားႀကည္႔မယ္ဆိုရင္ မိမိတစ္ေယာက္တည္း မိမိမိသားစုတစ္ခုတည္းနဲ႕ မိမိေနျပည္ေတာ္ေလးတစ္ခုကိုတည္ေဆာက္လုိ႕မရပါဘူးဆိုတာကို လူတိုင္းနားလည္ထားႀကလုိ႕ပါပဲ။

ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြဆီက မႀကာခဏႀကားရတဲ႕ စကားေတြထဲက သတိရမိတာေလး ျပန္ေျပာပါရေစ။   သီခ်င္းေတြထဲမွာ လည္းပါတတ္ပါတယ္။
“သင္႔ ရဲ႕ လက္တစ္စံုနဲ႕ လူမ်ားစြာကို ဆက္သြယ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာကို မေမ႔ပါနဲ႕ ”
“ဒီလက္ေတြနဲ႕ သင္ဘာမ်ား လုပ္ေပးနိုင္သလဲ ” တဲ႔။ 

စာႀကြင္း။ ေရမရေသးပါ။ ငလ်င္ လွဳပ္ဆဲ။ အ၀တ္ေဟာင္းေတြကို ကြိဳင္ေလာင္ဒရီမွာသြားေလွ်ာ္ပါတယ္။ မနက္ဖန္ သားမူႀကိဳကပိတ္ထားလို႕ ဟုိဘက္ဘူတာက မူႀကိဳကိုသြားပို႕ရပါမယ္။ ဆန္နဲ႕ စားစရာအခ်ိဳ႕ ေဆြမ်ိဳးနဲ႔မိတ္ေဆြမ်ားက ပို႕ေပးလို႕ ဖူဖူလံုလံုရွိပါတယ္။ 

အညႊန္း


ဓါတ္ပံုမ်ားကို အင္တာနက္မွကူးယူပါတယ္။

12 comments:

Shinlay said...

အဆင္ေျပပါေစ။

Anonymous said...

ေနာက္ဆံုး အေျခအေနေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဘေလာ့ဂ္ေပၚ တင္ေပးေနတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊

ေရႊျပည္သူ said...

အစ္မေရ... စားစရာဖူဖူလံုလံုရွိတယ္ဆိုလို႔ ဝမ္းသာရပါတယ္။ Coin Laundry ေတြမွာေတာ့ ေရေတြရွိေနေသးတာ ေတာ္ေသးတယ္ေနာ္။

က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲမွာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ရမယ့္ ကိစၥေတြျဖစ္ေနေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကုမၸဏီကို စိတ္ဆိုးမွာပါပဲ...

ငလွ်င္က လႈပ္ေနဆဲဆိုေတာ့ ဂရုစိုက္ပါ အစ္မရယ္။ အစ္မတို႔မိသားစု ေဘးရန္ကင္းေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးေနပါတယ္...

Anonymous said...

အမ ေရ ..
လာဖတ္သြားပါတယ္ ...

အဆင္ေၿပပါေစ ..

ခင္မင္လွ်က္
ေဆာင္းႏွင္းရြက္

seesein said...

အဆင္ေျပပါေစ သတင္းေတြေရးတင္ေပးေနတာလဲ ေက်းဇူးပါ။ ဆုေတာင္းေပးေနပါတယ္

လၿပည့္ရိပ္ said...

ေဘးကင္းပါေစ။

phyophyo said...

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကလည္း ငလ်င္လႈပ္တုန္းလို႔ေျပာတယ္၊ ည ဘယ္လိုအိပ္ရမလဲ ေၾကာက္ေနလို႔တဲ့ ...
ေဘးရန္ကင္းၾကပါေစဆုေတာင္းပါတယ္၊
ႏူကလီးယားပလန္႔အေၾကာင့္ ရွင္းျပေပးလို႔ သိရတယ္၊
မိသားစုလည္းေဘးရန္ကင္းပါေစ

ညီလင္းသစ္ said...

အစားအေသာက္ ဖူလံုတယ္လို႔ သိရလို႔ ဝမ္းသာပါတယ္၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးဆိုတာ ဘယ္ဆီေနမွန္း မသိေသးဘဲ ေလာေလာဆယ္ တည္ၿငိမ္ေရးကိုေတာင္ အာမ,မခံႏိုင္ေသးေတာ့ စိတ္ပူစရာပါပဲ၊ အဆင္ေျပ ေဘးကင္းပါေစဗ်ာ..။

Anonymous said...

အရာရာ..
အဆင္ေျပပါေစ...။


ေပါက္

ဆွေဆွေအေး said...

မိအေး နှစ်ခါနာဆိုသလို ဖြစ်နေပြီ။ လှိုင်းဒဏ် ။ ယ္ခုတော့ ဓာတ်ကြွရေဒီယိုဘေး - အော် သဘာဝ ။

win latt said...

ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာ ရြတ္ေပးပါ

SHWE ZIN U said...

ညီမ ေရ

အစစ အဆင္ေျပပါေစ သတင္းေလးေတြ သိေနရတဲ႕ အတြက္ ေက်းဇူး လလ နဲ႕ ဖုန္းအဆက္သြယ္ရတယ္ အဆင္ေျပလွ်က္

ဆုမြန္ေတာင္းလွ်က္
ေရႊစင္ဦး