March 18, 2011

black out

@home. black out201103181910

1 comment:

ခြန္ said...

အစ္မ အဆင္ေျပရဲ႕လား...
ဒီဘက္ေတာ့ မပ်က္ေသးဘူး။
ဓါတ္ခဲတို႕ ဖေယာင္းတုိင္တို႕ လုိရင္ေျပာေနာ္။
ခြန္႕ဆီမွာ ရွိတာ ခြဲေပးမယ္ေနာ္....