August 30, 2009

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ၄၅ႀကိမ္ေျမာက္အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ

ကိုရီးယားလူမိ်ဳးဘေလာက္ဂါတစ္ေယာက္ေရးတဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ. ၄၅ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ အေပၚ ထားရွိတဲ. သူ.ရဲ. သေဘာထားအျမင္
------ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ. “အစိုးရေရြးခ်ယ္မွဳ” အတြက္ အဓိကအေရးပါတဲ. ၄၅ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ မဲေပးမွဳကို ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ၃၀ရက္(တနဂၤေႏြေန.) မနက္၇နာရီတိတိမွာ စတင္ခဲ.ပါတယ္။ မဲအႏိုင္အရွံဳး ကို ေန.ခ်င္းေႀကျငာမွဳစံနစ္နဲ. ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ၃၁(တနလၤာေန.)ရက္ေန. မနက္၁နာရီမွာေလာက္မွာ သတ္မွတ္မဲဆႏၵနယ္ေျမရဲ. ေရြးခ်ယ္ခံရသူပါတီ အႏိုင္အရွံဳးးစာရင္းကုိသိရမွာျဖစ္ျပီး၊ မနက္၃နာရီေလာက္မွာေတာ့ ပါတီမ်ားရဲ. အမတ္ေလာင္းစာရင္း အပါအ၀င္၊ အေရြးခံပါတီမ်ားရဲ. ကိုယ္စားလွယ္အရည္အတြက္ အတိအက်ထြက္ရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေရြးေကာက္ပဲြ ကို ကုိရီးယားႏိုင္ငံကေန အထူးစိတ္၀င္စားျပီး၊ ၂၇ရက္ေန. ေန.စဲြနဲ. ထုတ္ေ၀တဲ့ Chosun Daily New သတင္းစာမွာေတာ့ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကိုယ္စားလွယ္ ဟာ့တိုးယာမာ့ ယူကီအို Hatoyama Yukio နဲ. ဇနီးတို. ႏွစ္ေယာက္တဲြဓါတ္ပံု ကို ေရွ.ဆံုးစာမ်က္ႏွာအလယ္တည့္တည့္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ဆႏၵမဲေပးပဲြစတာနဲ. တစ္ျပိဳင္တည္းပဲ ကုိရီးယားတီဗြီသတင္းကေန ဆႏၵမဲေပးရာေနရာကေန တုိက္ရိုက္ေပးပို.တဲ.သတင္းကို ထုပ္လႊင့္တာမ်ိဳးေတြနဲ. လူေတြကိုပိုမို အာရံုစိုက္လာေစခဲ့ပါတယ္။ ------

ကိုရီယားလူမ်ိဳးဘေလာက္ဂါက “၃၀ရက္ေန.က်င္းပတဲ. ၄၅ႀကိမ္ေျမာက္အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ နဲ.ႀကံဳရတာဟာ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပဲြဘယ္လိုက်င္းပတယ္ဆိုတာကို သိဘုိ. အခြင့္အေရးတစ္ခုကို ရလုိက္တာပဲ။” လို.ေဖၚျပထားပါတယ္။ ၂၉ရက္ေန.မွာတစ္ျပည္လံုးကိုလွည့္ျပီး ထပ္ခါတစ္လည္းလည္း က်င္းပ ခဲ့ႀကတဲ့ ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားရဲ. မဲဆြယ္မိန္.ခြန္းမ်ားကို “ေနာက္ဆံုး အယူခံ၀င္ျခင္းမ်ား”လို. ေရးသားထားပါတယ္။
တဆက္တည္းမွာေဖၚျပထားတာကေတာ့ “ကြ်န္ေတာ္တို. ႏိုင္ငံရဲ. အစိုးရအေနနဲ.လည္း ၊ ဒီဂ်ပန္ေရြးေကာက္ပဲြကို နည္းနမူနာယူျပီး၊ အနာဂါတ္ ကြ်န္ေတာ္တို.ႏုိင္ငံ (ကိုရီးယားႏိုင္ငံ) အတြက္ (ကိုရီးယား)ျပည္သူေတြကို မဲဆြယ္ရင္ေကာ မေကာင္းဘူးလားလို.၊ အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးကို အခမဲ.ျဖတ္သန္းႏိုင္တာတို.၊ ခေလးသူငယ္မ်ားကို ဘယ္လုိေထာက္ပံ့ေႀကးေပးမယ္ဆုိတာတို.၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရလုိ ကုိယ့္တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တည္ေထာင္ႏိုင္ရင္ အဲလိုအစိုးရကို ဘယ္တုိင္းျပည္ကျပည္သူေတြက မႀကိဳက္ပဲေနပါ့မလဲ။ အခုလုိကမၻာ့ထိပ္တန္းဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ. အစိုးရကေတာင္ ေနာက္ထပ္ေကာင္းသထက္ေကာင္းတဲ. စံနစ္ကို ေျပာင္းလဲျပီး ျပည္သူလူထုေထာက္ခံေအာင္ ႀကိဳးစားေနရတာကို ေလ့လာႀကည့္မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို. အစိုးရအတြက္ အရွံဳးေတာ့ မရွိပါဘူးေလ။ ”လို. ေျပာထားပါတယ္။
ဘေလာက္ဂါက သူ.ရဲ့စာကို နိဂံုးခ်ဳပ္ထားပံုက “ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ. အေျပာင္းအလည္းေတြက ဘယ္လိုမ်ိဳးသမိုင္း ေနာက္ ခံေတြကစတင္ခဲ့ျပီး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ျပည္သူလူထုက မိမိကိုယ္တုိင္ မိမိတို.ဆႏၵအေလ်ာက္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ျမင္ေနရတဲ. သမိုင္းရဲ.အေထာက္အထားကို နမူနာယူကာ မေ၀းေသာတစ္ေန.မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံနဲ. ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို.ဆက္ဆံေရးပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္သန္လွ်က္ရွိပါတယ္ ”ဆိုျပီး သူ.ရဲ.ပို.စ္ကို အဆံုးသတ္ ထားပါတယ္။
searchnia,20090830 ကဖတ္ယူတဲ. သတင္းကို ဘာသာျပန္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

No comments: