December 22, 2009

Grass-eating boys

အသီးအရြက္စား အမ်ိဳးသားမ်ား

သူကေတာ႕ အခုလူႀကိဳက္မ်ားေနတဲ႕ တီဗီဇတ္လမ္းတဲြမွာ အသီးအရြက္စား အမ်ိဳးသားအျဖစ္သရုပ္ေဆာင္တဲ႕ မင္းသား “ခုိအိကဲ အစ္ေပ႕”ျဖစ္ပါတယ္။ သူကိုယ္တုိင္ကေတာ႕ သူဟာ အသားစားအမ်ိဳးသားလို႕ ဆိုပါတယ္။
Grass-eating boys
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာေပၚေပါက္လာတဲ႕ ေ၀ါဟာရျဖစ္ပါတယ္။ မူလေ၀ါဟာရမ်ားျဖစ္တဲ႕ အသားစားသတၱ၀ါ carnivorous အသီးအရြက္စားသတၱ၀ါ herbivory တို႕ကေနတဆင္႔ သတ္မွတ္ေခၚဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ႕ ဂ်ပန္ဘာသာ “ဆိုးရွိဳ႕ကု ကဲ ဒန္းရွိ”(草食系男子)ကေန တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ျပန္ျပီး အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႕ grass-eating boys ျမက္စားေသာေယာက္်ားေလးမ်ား ရယ္လို႕ေျပာႀကပါေသးတယ္။


စကားလံုးေပၚေပါက္လာပံု
၂၀၀၈ခုႏွစ္ေလာက္မွာ သတင္းေလာကကေန ေပၚေပါက္လာတဲ႕ စကားလံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေယဘူယ်အေနနဲ႕ “ ညွိႏွဳိင္းမွဳစြမ္းရည္ျမင္႔မားျပီး မိသားစုဆန္တဲ႕စိတ္ဓါတ္နဲ႕ သေဘာေကာင္းကာ၊ အခ်စ္ေရးမွာေတာ႕ သိပ္တက္တက္ႀကြႀကြမရွိလွေသာ အသက္၂၀မွ ၃၀၀န္းက်င္ အမ်ိဳးသားမ်ား”ကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။


သူ႕ရဲ႕ဆန္႕က်င္ဘက္ အေနနဲ႕ အသားစားအမ်ိဳးသမီး (အစံုစားအမ်ိဳးသမီး)ဆိုတဲ႕ ေ၀ါဟာရလည္းေပၚေပါက္လာခဲ႕ေပမယ္႕ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ေရာက္လာတဲ႕အခ်ိန္မွာေတာ႕ သတင္းစာအေစာင္ေစာင္တို႕ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ မိသားစုအိမ္ေထာင္ေရး က႑မ်ားမွာ အထူးေဆာင္းပါးမ်ားအျဖစ္ ေဖၚျပလာႀကပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေလာကမ်ားျဖစ္တဲ႕ CNN、ရုိက္တာ၊ ဆင္ဟြာသတင္းေလာကမွာပါ ထုတ္လႊင္႔ေရးသားေဖၚျပလာႀကပါတယ္။


သတ္မွတ္ခ်က္
အသီးအရြက္စား အမ်ိဳးသားမ်ားကို သတ္မွတ္ပံုကေတာ႕ အဆိုရွင္မ်ားကုိလုိက္ျပီးအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ အခ်စ္ကိစၥႏွင့္ လိင္ကိစၥမ်ားတြင္ ဖူးစာမပါ၍မဟုတ္ပဲ မိမိကုိယ္တုိင္က စိတ္ပါ၀င္စားစတင္မွဳမရိွုျခင္း၊ ယခုေခတ္ မွာ သေဘာေကာင္းျပီး ႏူးည႔႔ံသိမ္ေမြ႕ယဥ္ေက်းတဲ႕ အမ်ိဳးသားမ်ားက ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္ (အမ်ိဳးသမီမ်ား)ကို လိုခ်င္တက္မက္မွဳမရွိျခင္း၊ ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္(အမ်ိဳးသမီးမ်ား)ႏွင္႔ တြဲဘက္ေပါင္းသင္းေသာ သေဘာေကာင္းသည္႔ သူမ်ားျဖစ္ႀကတယ္ လို႕ ဖြင္႕ဆိုႀကပါတယ္။ ။ အသီးအရြက္စား အမ်ိဳးသားမ်ားဟာ သေဘာေကာင္းႀကင္နာတတ္ႀကေသာ္လည္း၊ ေယာက္်ားပီသမွဳ ႏွင္႔ ခ်စ္မွဳေရးရာ၊မ်ားတြင္ စိတ္ပါလက္ပါမရွိႀကသလို တဘက္သားအားထိခိုက္နစ္နာေစျခင္းလည္းမရိွ မိမိတို႕ကိုယ္တုိင္လည္း ထိခုိက္ခံစားလြယ္သူမ်ားလည္းမဟုတ္ႀကပါတဲ႕။


အလြတ္စံုစမ္းသုေတသနျပဳျခင္းတစ္ခုကေန ေတြ႕ရတဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အမ်ိဳးသား၄၀၀ေယာက္မွာ္ ၆၁%က အသီးအရြက္စား အမ်ိဳးသားမ်ားဟုမိမိကိုယ္ကိုထင္ျပီး ၁၃%ကေတာ႕ အမွန္တကယ္ အသီးအရြက္စား အမ်ိဳးသားအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကိုသတ္မွတ္ ႀကပါတယ္တဲ႕။အဲဒီအခ်က္အလက္ကိုႀကည္႕မယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသား၄ေယာက္မွာ ၃ေယာက္ေလာက္က အသီးအရြက္စား အမ်ိဳးသားျဖစ္ေနတာပါပဲ။

ေ၀ဖန္မွဳမ်ား
လူကို တိရာစာၦန္ႏွင္႕ ဥပမာေပးေခၚဆိုတဲ႕ မေထမဲ႕ျမင္ျပဳျခင္းဟာ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ခဲြျခား ဆက္ဆံရာေရာက္တယ္လို႕ဆိုျပီး အမ်ိဳးသား၀ါဒီ masculism မ်ားက အျပင္းအထန္ ေ၀ဖန္ ႀကပါတယ္။


လူ႔ေဘာင္ေလာကေနာက္ခံ
အသီးအရြက္စားအမ်ိဳးသားမ်ားေနာက္ခံသမိုင္းကိုႀကည္႕မယ္ဆိုရင္လည္း အမ်ိဳးသမီး၀ါဒ တိုးတက္ထြန္းကားလာေပမယ္႕ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ကေတာ႕ အသိအမွတ္ျပဳသိပ္မခံရသလို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလူ႕ေဘာင္အသုိင္းအ၀ိုင္းမွာလည္း အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ရယ္လို႕ ျပသနာမ်ားလည္းမရွိခဲ႕ ျပသနာရယ္လို႕ မယူဆခဲ႕ႀကတာကလည္း ထိုအေခၚအေ၀ၚျဖစ္ေပၚလာေစ တဲ႕ အေႀကာင္းပဲလုိ႕ ဆိုႀကပါတယ္။ အကယ္၍သာ အမ်ိဳးသမီးထုေတြကို တိရိစာၦန္ႏွင္႕ ခုိင္းႏွိဳင္းမယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳသမီး၀ါဒီမ်ားရဲ႕ ျပင္းထန္စြာတုန္႕ျပန္မွဳသည္ ယခုထက္ႀကီးမားႏိုင္တယ္လို႕လည္းဆိုႀကပါတယ္။ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အာရံုစိုက္ျခင္းကို လည္းခံရတယ္ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ႏွင္႕ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းအရာရွိမ်ားကလည္း အသီးအရြက္စားအမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ အာရံုစိုက္ေနႀကပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ႕ အစိုးရရဲ႕လမ္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖၚရာမွာ မေအာင္ျမင္တာ ကို အသီးအရြက္စား အမ်ိဳးသားမ်ားေႀကာင္႕လို႕ လုပ္ပစ္ခ်င္လို႕ပါတဲ႕ ။ ဘယ္လိုလဲဆိုရင္ ဥပမာ-ကေလးေမြးႏွဳန္းက်ဆင္းလာရတာ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းကပါ။ အဲဒါကို အစိုးရက သတင္းနဲ႕စာနယ္ဇင္းေလာကကို အသံုးျပဳျပီး “ ကေလးေမြးႏွဳန္းက်ဆင္းမွဳ = အသီးအရြက္စား အမ်ိဳးသားမ်ား၏ တာ၀န္” ဆိုျပီး ျပည္သူလူထုကို တဘက္လွည္႕နဲ႕ နားသြင္းႏိုင္ခဲ႕ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ အေ၀းေျပးလမ္းမျဖတ္သန္းခႏွဳန္းကုိ အထူးေလွ်ာ႕ခ်လိုက္လို႕ လူေတြရထားကိုမသံုးပဲ အေ၀းေျပးကားလမ္းကိုအသံုးမ်ားသြားႀကပါတယ္။ အဲဒီေတာ႕ ဂ်ပန္မီရထား (Japan Railways) ကိုအသံုးျပဴသူ အမ်ားႀကီးေလ်ွာ႕က်သြားပါတယ္။ ဒါကိုလည္း “အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးေတြဆိုတာ အသားစား အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ျပီး၊ ရထားလိုင္းမ်ားဆိုတာ အသီးအရြက္စား အမ်ိဳးသားမ်ားလိုပဲ” ဆိုျပီး ေျပာဆိုျပန္ပါတယ္။
အခုလိုလူကို တိရိစာၦန္၊ အရာ၀တၱဳေတြနဲ႕ ခိုင္းႏွိဳင္းေျပာဆိုျပီး အသားစား အမ်ိဳးသမီး၊ အသီးအရြက္စား အမ်ိဳးသားရယ္လို႕ သိမ္းက်ံဳးသတ္မွတ္တာကို လူမွဳဆက္ဆံေရးပညာအရႀကည္႕မယ္ဆိုရင္ လူေတြကိုေယဘူယ်အျမင္တစ္ခုတည္းနဲ႕ အမ်ိဳးအစားခဲြျခားသတ္မွတ္ပစ္လိုက္တဲ႕ “stereotype ” လို႕ေခၚတဲ႕ အျမင္ေစာင္းျခင္းတစ္မ်ိဳးပါဆိုျပီး တရားခ်သူေတြကလည္းရွိတယ္တဲ႕။


ကၽြန္မရဲ႕အျမင္ကေတာ႕ ဘာေတြဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ၊ ကမၻာမွာ ဒီလိုစကားလံုးကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေပၚေပါက္လာတဲ႕အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ လူ႕ေဘာင္ေလာကပတ္၀န္းက်င္ဟာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတာကိုေတာ႕ ျငင္းလို႕မရႏိုင္ပါဘူးဆိုတာရယ္။ ဘာေႀကာင္႕ ဒီလို လူ႕ေဘာင္ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္လာရတာလည္းဆိုတာက ပိုျပီး စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေနမလား ဆိုတာပါ။


စာဖတ္သူအေနနဲ႕လည္း ဒီအေႀကာင္းနဲ႕ပါတ္သက္ျပီး တစ္စံုတစ္ခုေတာ႕ ေတြးမိမွာပဲလို႕ ထင္ပါတယ္။

ကိုးကားစာမ်က္ႏွာမ်ား
http://smt.blogs.com/mari_diary/2009/11/grass-eating-boys.htm
http://news.xinhuanet.com/lady/2008-12/01/content_10438030.htm
http://eiga.com/buzz/20091213/2/

2 comments:

ကိုမ်ဳိး (အညာေျမ) said...

မဂၤလာပါ..

အသီးအရြက္စားသူမ်ားကေတာ့ အသားစားသူမ်ားထက္ စိတ္၏ ႏူးညံ့မွဳ၊ ေအးေဆးတည္ျငိမ္မွဳ ပိုတယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ ရြာမွာေနတုန္းက ၀ါတြင္းသံုးလ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြဘဲ စားသံုးျပီး သားငါး မစားသံုးဘဲ ေနခဲ့တာ အသားအေရေရာ၊ လူရဲ႕ေျပာပံုဆိုပံုေရာ၊ ႏူးည့ံမွဳ ေရာ အမ်ားၾကီး သိသာစြာ ေျပာင္းလဲလာတာကို သတိထားမိခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ သံုးလထဲ အသားငါး လံုး၀ မစားဘဲ ေနခဲ့တာေနာ္။

က်ေနာ္ရဲ႕ အဘိုး (ေမေမ ရဲ႕ အေဖ) ကေတာ့ သိတတ္စ အရြယ္ကတည္းက သားငါးဆို လံုး၀ေကၽြးလို႕မရခဲ့တာပါတဲ့။ အခု အသက္ ၉၀ နီးပါးအထိ အသားငါး တစ္ခါမွ မစားဘူးဘူးတဲ့။ ဒါေပမယ့္ အဘုိးမွာ ေမေမ အပါအ၀င္ သားသမီး ၁၀ ေယာက္ ေမြးဖြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခုေတာ့ ရွိတာေပါ့ေလ... အဖြားက သားငါးဆို အလြန္ၾကိဳက္ေပါ့.....

မႏွစ္က သၾကၤန္မွာ ရြာကို အလည္ျပန္ေတာ့ အဖိုးကို ေမးၾကည့္တယ္။ "အဖိုး... သားငါးမစားေတာ့ အားရွိရဲ႕လားလို႕... " ေမးၾကည့္တယ္။ ရွိပါတယ္ တဲ့... ရုံးပေတသီး ေလးနဲ႕... ေဂြးေတာက္ရြက္ ဟင္းခ်ဳိေလးနဲ႕ ဆုိရင္ကို...အဆင္ေျပပါျပီ တဲ့။ အဲဒီ အသီးအရြက္ ႏွစ္မ်ဳိးကလဲ တြဲစားလုိက္ရင္ အရမ္းေကာင္းလြန္းလို႕... အဖုိးအတြက္ေတာ့ "ရင္တြန္းေဆး" ပါတဲ့။

ရင္တြန္းေဆး ဆိုတာ အဖုိးအေျပာအရဆိုရင္ေတာ့... စားေကာင္းတုိင္း တအားစားျဖစ္လို႕.. မစားေတာ့နဲ႕ ဆိုျပီး အဖြားက ရင္ကိုတြန္းျပီး တားထားရတဲ့ ေဆးပါတဲ့.. ဗ်ာ။

အခုလို ဗဟုသုတအျဖစ္ တင္ျပေ၀မွ်ေပးတာ ဖတ္ရလို႕ ေက်းဇူးပါ။

ခင္မင္စြာျဖင့္
ကိုမ်ဳိး

ေကာင္းမြန္၀င္း said...

မွတ္စု။ ကိုမ်ိဳးရဲ႕ ေကာ္မန္႕အတိုင္းပါပဲ၊ အခု ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက မိန္းခေလးမ်ားအမ်ားစုဟာ အသီးအရြက္စား အမ်ိဳးသားမ်ားကို ပိုျပီးႏွစ္သက္ႀကပါတယ္။ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ျပီး ၊ မိသားစုစိတ္ဓါတ္နဲ႕ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းတဲ႕ အျပင္၊္ အသားစားအမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ခ်စ္တတ္တဲ႕ အတြက္ေႀကာင္႕လို႕ဆိုပါတယ္။