June 10, 2011

ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးရဲ႕ ေျပာႀကားခ်က္


ဖတ္လုိက္ရတဲ႔သူေတြလည္း ရွိမွာပါပဲ။ ကၽြန္မကေတာ႔ ဒီပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးရဲ႕ ေျပာႀကားခ်က္ေတြကို သပ္သပ္စီဖတ္ခဲ႔ေပမယ္႔ ယွဥ္တဲြျပီး မွတ္မိေနတဲ႔ အေႀကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ကို ကၽြန္မရဲ႕ ဘေလာ႔ဂ္မွာ ျပန္လည္ကူးယူထားပါတယ္။
ဒါကို သူတို႕ရဲ႕ အာေဘာ္လုိ႕ေျပာမလား။ သို႕မဟုတ္ သူတို႕အေပၚျမင္ေတြ႕ရတဲ႔ ကၽြန္မရဲ႕သေဘာထားပဲလား ။
ဒီလုိယွဥ္တဲြေဖၚျပမွဳ ကို ဖတ္ရတဲ႔ အခါမွာ စာဖတ္သူေကာ ကၽြန္မလိုေတြးျဖစ္မယ္ထင္တယ္။
ဦးေတဇ ၏ အင္တာဗ်ဴး
‘But I can only speak for myself’, he said, before we began the interview. ‘I have nothing to do with politics. I just do business as it’s a family tradition. The reason I’m talking to you–this is the first time I’ve spoken to a foreign journalist–is that I want it to be known once and for all that I am the wealthiest man in Burma. Too many Chinese have taken our citizenship and are now boasting they are the richest. But they’re not pure Burmese’.
⇔ ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္ေအာင္ ၏ ေျပာႀကားခ်က္
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ Energy အားလံုးကို ေရာင္းစားၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လိုစက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မွာလဲ။ ဒီလိုေျပာရျခင္း အေၾကာင္းရင္းက ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားေစလိုတဲ့ ဆႏၵမရွိပါဘူး။ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမႈလည္းမရွိပါဘူး။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကိုကာကြယ္လိုတဲ့ဆႏၵ၊ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကို အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့လိုတဲ့ဆႏၵ၊ ကိုယ္ႏုိင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး တည္တံ့ခိုင္ျမဲလိုတဲ့ ဆႏၵပဲရွိပါတယ္။


ဦးေတဇ ၏ အင္တာဗ်ဴး
Q: Don’t you feel disturbed by the poverty, the arrest of dissidents, the selling off of natural resources?
ဦးေတဇ: Sure, there are problems. We are all human, and we make mistakes. Like your prime minister (Italian PM Silvio Berlusconi), always in trouble over women. Let’s say I agree about 80 per cent with the way my country is run. The dissidents pay the price of breaking the law, and as for principles, Singapore is not a democracy either because it only has one party. I think that here in Burma a high percentage of the administration and the armed forces love this country and want to see it grow. Now we are much stronger than we were in the past. Besides, the military really is gradually giving way to civilians. Already, there are civilians heading regional governments rather than the highest-ranking soldier in the area.
ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္ေအာင္ ၏ ေျပာႀကားခ်က္
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ Energy အားလံုးကို ေရာင္းစားၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လိုစက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မွာလဲ။ ဒီလိုေျပာရျခင္း အေၾကာင္းရင္းက ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားေစလိုတဲ့ ဆႏၵမရွိပါဘူး။ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမႈလည္းမရွိပါဘူး။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကိုကာကြယ္လိုတဲ့ဆႏၵ၊ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကို အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့လိုတဲ့ဆႏၵ၊ ကိုယ္ႏုိင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး တည္တံ့ခိုင္ျမဲလိုတဲ့ ဆႏၵပဲရွိပါတယ္။ ဒီအႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့အရာဟာ ဒီႏုိင္ငံရဲ႕ ဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားသြားတဲ့ မုန္းတီးစိတ္ျဖစ္ဖုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲကို ျပန္လည္၀င္ေရာက္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းျဖစ္တဲ့ အာဆီယံ၊ အေနာက္အုပ္စုႏုိင္ငံေတြရဲ႕ မဆက္ဆံဘဲနဲ႔ ေနထုိင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံ အေျခအေန ဆိုးရြားသြားႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ တျခားမၾကည့္ပါနဲ႔ ဧရာ၀တီျမစ္ကိစၥ၊ ဧရာ၀တီျမစ္ရဲ႕ ပတ္သတ္လို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ပညာရွင္ေတြ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ပညာရွင္တြ ထပ္မံတြက္ခ်က္ဖုိ႔ လိုတာကေတာ့ ဒီလိုဆက္လက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ ေနာင္အႏွစ္ ၂၀၊ ၃၀ မွာ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ ပေပ်ာက္သြားမယ္။ ပင္လယ္ေရမ်က္နာျပင္ဟာ ေနာင္အႏွစ္ ၂၀၊ ၃၀ မွာ တစ္ေပတက္မယ္။ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြေကာ လာမယ္။ စပါးစိုက္ဧကေတြ ေလ်ာ့လာမယ္။ ေရခ်ဳိရရွိမႈေတြ ေလ်ာ့လာမယ္။ စပါးေတြဟာ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကြၽန္းေပၚမွာ မထြက္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒီျပႆနာကို ဘယ္လိုရွင္းမလဲ၊ ျမစ္၀ါျမစ္ရဲ႕ အဓိကျမစ္ႀကီးေတြမွာ ဆည္ႀကီးေတြ တည္ေဆာက္တဲ့အတြက္ ဒါေတာင္မွ ဥေရာပက ပညာရွင္ေတြ ေခၚေဆာက္တာေတာင္ သူတို႔ Problem ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြ ေရလႊမ္းတယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေရလႊမ္းရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ဟာ ဧရာ၀တီျမစ္ေရျပင္အထက္ စိုးရိမ္ေရအမွတ္က ႏွစ္ေပပဲရွိတယ္။ဦးေတဇ ၏ အင္တာဗ်ဴး
Q: Don’t the generals share this fear of Chinese control?
ဦးေတဇ: You can be sure of that. But people abroad don’t seem to realize that sanctions are bound to thrust us into the arms of Beijing in the end. Just the other day, China offered a loan of 30 billion dollars, which the government hasn’t yet accepted but certainly will soon. In exchange, they will obviously get more concessions. All this is going on because you are following the ‘moral principles’ of (former US president) George Bush, who will go down in history as America’s worst ever president for the mess he made in Iraq and its consequences. But you should realize that the real victims of your measures against us here are the poor, who live hand to mouth.
ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္ေအာင္ ၏ ေျပာႀကားခ်က္
၂၁ ရာစုမွာ Super Power ျဖစ္မွာဘယ္သူလဲဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး သိၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။ Super Power ျဖစ္လာမယ့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕အနီးနားမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္ခံအားမရွိဘဲနဲ႔ ရပ္တည္လို႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ ေငြေၾကး အရမ္းခ်မ္းသာလာၿပီးေတာ့ အင္အားႀကီးမားတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕အနားမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဆင္းရဲတဲ့ ျပည္သူေတြက ဘယ္လိုမွခုခံႏုိင္စြမ္းမရွိပါဘူး။ လူကုန္ကူးခံရတယ္။ ေရာင္းစားခံရတယ္။ ဒါေတြအားလံုးဟာ စီမံခ်က္နဲ႕လည္း လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ ကိုယ္ခံအား တကယ္ရွိမွပဲ လုပ္ေဆာင္လို႔ရမွာပါ။ ဒီလိုကိုယ္ခံအား လုပ္ေဆာင္မႈမရွိဘူးဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၊ ၃၀ ေတာင္ မၾကာပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေျခအေနေတြ ဆိုးရြားသြားႏုိင္ပါတယ္။ ေငြေၾကးတစ္ခုတည္းတင္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ အခ်ဳိးအစားကြာဟမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ကို သတို႔သမီး သန္း ၂၀ လိုအပ္တဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ေဘးမွာ ရပ္တည္ေနထိုင္ရတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ အႏၱရာယ္အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ဦးေတဇ ၏ အင္တာဗ်ဴး
Q:Aung San Suu Kyi has claimed the military government is to blame for its mismanagement of the economy and the IMF has said the same. Besides, the sanctions are explicitly to punish human rights violations.
ဦးေတဇ: China is always being accused of violating human rights, but where are the sanctions against them? As for the champions of these sanctions, why do America and France let Chevron and Total operate here with no restrictions whatsoever? They’re the hypocrites, moralizing while they knowingly swell their government coffers, not China, India, Thailand, Singapore and Korea.
ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္ေအာင္ ၏ ေျပာႀကားခ်က္
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံအတြက္ ဘယ္ေလာက္ အက်ဳိးအျမတ္ရွိမလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရရွည္ ဘယ္ေလာက္ဆံုး႐ႈံးသြားမလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒါေတြ တြက္ခ်က္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ၾကည့္လိုက္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံဟာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံနဲ႕ ပူးတြဲယွဥ္ေနထုိင္တဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရမယ္၊ ဘယ္လိုကာကြယ္ရမယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လြတ္လပ္ေရးကို ဘယ္လိုထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရမလဲဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ဘယ္လိုထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရမလဲဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ဦးေတဇ ၏ အင္တာဗ်ဴး
Q: So what are the actual effects of the sanctions in your view?
ဦးေတဇ: One example; if the tourists don’t come, how are the hotel and restaurant workers and the fish and vegetable sellers going to survive? If we can only sell to the Indians and Chinese, in an uncompetitive market, the price of our products falls. That means our peasants, 75 per cent of the Burmese people, go hungry. Look, I come from a business family that lost everything when Ne Win’s socialist government carried out nationalizations. Through my father-in-law, (who was well connected with the military), I started to make a lot of money buying the rights to forestry land. By selling the timber, ten dollars soon turned into a thousand. All I had to do was respect the laws of the country that had given me this chance to get rich. It’s not for me to decide if they are good or bad. For me, they were good.
ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္ေအာင္ ၏ ေျပာႀကားခ်က္
အေရးအႀကီးဆံုး ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကိုေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေနာက္ ၃ ႏွစ္ ၄ ႏွစ္အၾကာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးတည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္း ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ေနရာကေန အမ်ားျပည္သူပိုင္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းအျဖစ္ publicize လုပ္ပစ္မယ္လို႔ဆိုတာကို ဒီေနရာကေန ကတိျပဳေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းက ဒီေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ ဒီေငြေၾကးေတြမရခင္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လူသံုးေယာက္နဲ႔ပဲစခဲ့တာပါ။ ဒီေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ ဒီေငြေၾကးေတြ ရရွိခဲ့မယ္လို႔လဲ မထင္ခဲ့ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္စီးပြားေရးလုပ္ခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္စီးပြားေရးနဲ႔ ေငြရွာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုပ္ငန္းနဲ႔ေငြအမ်ားႀကီးရလာမယ္လုိ႔လဲ မေမွ်ာ္လင့္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပိုင္ဆိုင္တာဟာ ကြၽန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း ပိုင္ဆိုင္တယ္လို႔ ဒါမွမဟုတ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔ပဲ ပိုင္ဆိုင္တယ္လို႔ မသတ္မွတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာရွိေနတဲ့ ျပည္သူလူထု ဒါမွမဟုတ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုအားေပးတဲ့ ပရိသတ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံက ပိုင္ဆိုင္သင့္တဲ့ News Media တစ္ခုျဖစ္သင့္တယ္လို႔ ယူဆတဲ့အတြက္ publicize အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိတယ္လို႔ဆိုတာကို ဒီေနရာက အာမခံေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းေတြနဲ႕ ၀င္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ညီညြတ္မႈက သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအရ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖုိ႔က အမွန္တကယ္အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ကို ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ အရာအားလံုး ကို လုပ္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လာတဲ့သူေတြေရာ၊ အစိုးရေရာ၊ သက္ဆုိင္ရာ အတုိက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုေရာ ကြၽန္ေတာ္ဒီေနရာက တိုက္တြန္းပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕အနာဂတ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သားသမီးေျမးျမစ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါတယ္။ဦးေတဇ ၏ အင္တာဗ်ဴး
When did you begin your career, which brought you so close to the military regime at such a young age?
ဦးေတဇ: I started out with nothing and worked 14 hours a day from 1988. That was the year the student uprising was put down. It did, however, mark the end of General Ne Win’s socialism. I tried to figure out the opportunities that were opening up and it wasn’t for me to pass judgement on military rule, which had been with us since the time of the monarchy. In the 1990s, everyone was invited to invest, creating a more open economy and Chevron and Total stepped in. That’s what infuriates me about the sanctions. How am I to blame? For becoming a multi-millionaire? I’ve been one since 1996, but to buy my first concessions I had to sell my house and car and risk every kyat that I had. I can afford to retire now, and I may even do that. That’s why I can speak about all this without thinking about what’s in it for me. I say to the Americans–come and see Myanmar [Burma] and have faith in its opening up, don’t just swallow the nonsense invented by the CIA. There is a race on and, mark my words, we have resources that are unique in the world. Education is the only thing we lack. Once, our elite used to study in America and England. Today, all we have are Russian schools.
ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္ေအာင္ ၏ ေျပာႀကားခ်က္
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈဟာ မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးရပ္အေရးပါသလို စတုတၴမ႑ိဳင္အနနဲ႔ အေရးပါတယ္ဆိုတာကို Eleven Media Group အေနနဲ႔ အခိုင္အမာသက္ေသျပႏိုင္ပါတယ္။ အခု ၾကြေရာက္လာတဲ့ ပုဂၢဳိလ္အားလံုးဟာ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ မိမိတို႔အရည္အခ်င္းနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈေတြ၊ မိမိတို့ရဲ႔စိတ္ေနသေဘာထားေတြ၊ မိမိတို႔ရဲ႕ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ခဲ့မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္ခဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွတ္ေက်ာက္ တင္ႏိုင္တဲ့သူေတြဟာ တိုင္းျပည္ကို တကယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၿပီး အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္သူေတြလို႔လည္း ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ဖိတ္စာမွာကို ဂုဏ္ယူေလးစားစြာနဲ႔ ဖိတ္ၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကတင္ျပခ်င္တာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ေနာက္လာမယ့္ အႏွစ္ ၂၀၊ ၃၀ အတြင္း အဓိကရင္ဆိုင္ႏိုင္ရမယ့္ ျပႆနာႏွစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးတင္ျပခ်င္ပါတယ္။ နံပါတ္ ၁ ျပႆနာကေတာ့ Human Resources ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာနိမ့္က်ခဲ့ တဲ့ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ Human Resource ျပႆနာျဖစ္ေနပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲ ေတြသိမွာပါ။ ကိုယ္အင္တာဗ်ဴးလုပ္ရင္ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ရမယ့္ အရည္အေသြးမီတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ဘယ္ႏွေယာက္မ်ားရပါသလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတင္းမီဒီယာမွာကို အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံ ငါးႏိုင္ငံကိုေတာင္မသိတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအသက္ ဘယ္ေလာက္မွာ က်ဆံုးသြားလဲ ဆိုတာမေျပာႏိုင္တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါလက္ေတြ႔ႀကံဳေနရတဲ့ သတင္းေထာက္ေလာကမွာကို ဒီေလာက္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မကြၽမ္းက်င္မႈေတြက နယ္ပယ္အသီးသီးမွာျပန္႔ေနပါတယ္။ တကယ္ကြၽမ္းက်င္တဲ့သူ၊ တကယ္ထူးခြၽန္တဲ့သူ ဘယ္ေရာက္ကုန္လဲ။ တကယ္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့သူ တကယ္အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ႕ Working Force ေတြဘယ္ေရာက္ကုန္လဲ။ အခုလယ္ေတြထဲမွာ လုပ္သားရွားပါးတဲ့ျပႆနာေတြ႔ေနၿပီ။ အလုပ္ၾကမ္းသမားရွားပါးတဲ့ ျပႆနာေတြ႔ေနၿပီး ေတာရြာေတြမွာ တကယ္အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အရြယ္ေကာင္းေတြမရွိေတာ့ဘူး။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ၃၀ အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ လူဦးေရေလးသန္းရဲ႕ေျခာက္သန္းၾကား ႏိုင္ငံျခားကို ေရာက္ေနၿပီး တခ်ဳိ႕က ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ျဖစ္ျဖစ္၊ ပညာေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံကို စြန္႔ခြာသြားၾကတယ္။ ဒီျပႆနာဟာ ေသးတယ္လို႔ဆိုရေပမယ့္ တကယ္ႏိုင္ငံကို ႀကီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ဒီျပႆနာဟာ အရမ္းႀကီးပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားကို ေရာက္ေနတဲ့သူေတြ မျပန္လာဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခု ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။ ဥပမာ- နမူနာအားျဖင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဟာ သူတို႔ႏိုင္ငံက ထြက္သြားတဲ့သူေတြ ျပန္လာႏိုင္ေအာင္ အေျခအေနေကာင္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနေကာင္းေတြ ဖန္တီးေပးတဲ့အတြက္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက လွ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ဒီမွာရွိတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို ျမႇင့္တင္႐ုံတင္မကဘဲ ႏုိင္ငံျခားမွာရွိေနတဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ထြက္သြားတဲ့သူေတြ ျပန္လာႏုိင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေနေကာင္းေတြ ဖန္တီးေပး ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီႏုိင္ငံကို မလႊဲမေရွာင္သာဘဲ ထြက္ခြာသြားရေပမယ့္ ျပန္လာခ်င္တဲ့သူေတြဟာ သူတို႔ဆီမွာ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ Human Resources ျပႆနာကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၊ ၃၀ အတြင္းမွာ တက္လာမယ့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ ၀ိုင္း၀န္း  အေျဖရွာစဥ္းစားရပါမယ္။

အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအရ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖုိ႔က အမွန္တကယ္အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ကို ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ အရာအားလံုး ကို လုပ္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လာတဲ့သူေတြေရာ၊ အစိုးရေရာ၊ သက္ဆုိင္ရာ အတုိက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုေရာ ကြၽန္ေတာ္ဒီေနရာက တိုက္တြန္းပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕အနာဂတ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သားသမီးေျမးျမစ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ ေျပာတဲ့ စကားတစ္ခြန္းလိုပါပဲ။ ‘ျပတင္းတံခါးေတြ ကိုဖြင့္ထားလိုက္ပါ၊ သန္႔ရွင္းတဲ့ေလရဲ႕အတူ ျခင္ေတြ၊ ပိုးမႊားေတြ ၀င္လာပါလိမ့္မယ္’။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဒီေနရာမွာ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္စကားကို ထပ္ျဖည့္စြက္ ၿပီးေျပာရရင္ ပိတ္ထားတာၾကာၿပီ ျဖစ္တဲ့တံခါးကို ဖြင့္မယ္ဆိုရင္ ေလေကာင္းေလသန္႔ နဲ႔အတူ ျခင္၊ ယင္၊ ပိုးမႊားေတြ၀င္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ဘဲ မပိတ္ဘဲနဲ႔ ဖြင့္လိုက္ပိတ္လိုက္ လုပ္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ နည္းနည္းေလးပဲ ဖြင့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေလေကာင္းေလသန္႔မရဘဲ ျခင္၊ ယင္။ ပိုးမႊားေတြပဲ ၀င္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကိုလည္း တုိက္တြန္းခ်င္တာက တံခါးကို ရဲရဲတင္းတင္း ဖြင့္လိုက္ပါ။ ႏုိင္ငံအတြက္ ျဖစ္လာမယ့္ ျပႆနာေတြ အားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီေနရာကေန ရဲရဲႀကီး ကာကြယ္သြားမွာပါ။ ရဲရဲတင္းတင္း ဖြင့္တဲ့တံခါးေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရကိုအားလံုး ကူညီသြားဖုိ႔ အဆင္သင့္ရွိေနတယ္ဆိုတာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကို ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္။

မူရင္း

စာႀကြင္း ။ ။ ဒီပို႕စ္ က ဓါတ္ပံုမလိုဘူးလို႕ထင္ပါတယ္။ း)

6 comments:

Nyi Linn Thit said...

အဂၤလိပ္လို ေျပာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးေတာ့ ဖတ္ဖူးတယ္၊ ႏွစ္ေယာက္စလံုးရဲ႕ ပညာေရးအေပၚ ျမင္တာကို ေတာ့ သေဘာတူပါတယ္၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ေတြ အေရးႀကီးေၾကာင္း သိေနၾကဖို႔က တကယ္လိုအပ္ပါတယ္၊ အေကာင္အထည္ ေပၚလာဖို႔ ဆိုတာက သိမႈကေန အေျခခံမွ ျဖစ္မွာကိုး..၊ မွ်ေဝတာ ေက်းဇူးပါ မ,ေကာင္းမြန္ဝင္းေရ...။

Anonymous said...

I haven't read both interviews.Thank you so much,Kaung.Dr.Than Htut Aung and i were same high school produts.We were class mate at regional college.Nobody can deny about natural and human resources,the importance of education .......what he said in our country.Tks again.
Gyidaw

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္ေအာင္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးစကားေလး သေဘာက်လိုက္တာ
“ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကိုလည္း တုိက္တြန္းခ်င္တာက တံခါးကို ရဲရဲတင္းတင္း ဖြင့္လိုက္ပါ။ ႏုိင္ငံအတြက္ ျဖစ္လာမယ့္ ျပႆနာေတြ အားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီေနရာကေန ရဲရဲႀကီး ကာကြယ္သြားမွာပါ။ ရဲရဲတင္းတင္း ဖြင့္တဲ့တံခါးေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရကိုအားလံုး ကူညီသြားဖုိ႔ အဆင္သင့္ရွိေနတယ္ဆိုတာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကို ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္။”

Anonymous said...

မမြန္
အယူအဆ မတူ ရင္ေတာ့လည္း ကၽြန္မ အေတြး တိမ္တယ္လို ့သာ မွတ္ပါေနာ္။

ကၽြန္မလည္းဖြင့္ေစခ်င္တယ္ ။ ဖြင့္တဲ့အခါ နိုင္ငံသားေတြ အတြက္ ကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒတစ္ခုနဲ ့ေပါ့ . ခုခ်ိန္ထိ ပိတ္ခံထားရတဲ့အတြက္ နည္းပညာ အသိပညာမွာ ေနာက္က်ေနၾကတဲ့ ၿပည္တြင္းက SME သို ့မဟုတ္ micro firm ေတြအတြက္ .. က အကယ္၍ နိုင္ငံၿခားက အလံုးအရင္းနဲ ့၀င္ေရာက္လာရင္ ေအာက္ေၿခ လူတန္းစားရဲ့ အလုပ္လက္မဲ့နွန္းေတာ့ ေလ်ွာ့သြားမယ္ တစ္ဖက္ က အေသးစားေတြေတာ့ ေပ်ာက္သြားနိုင္တယ္ေနာ္။ ဂ်ပန္ဟာ ၿပန္ထူေထာင္ခ်ိန္မွာ အေသးစားလုပ္ငန္းေတြကိုပါ ကာကြယ္နိုင္ခဲ့တယ္။
ခင္တဲ့
မိုေည

SHWE ZIN U said...

ညီမ ေကာင္းမြန္ဝင္း ေရ

ညီမ ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴး မွ်ေဝခ်က္အတြက္ ေက်းဇဴးပါ အမမ်က္လံုး ထဲမွာ ေတာ႔ ဘာ resources မွ အေကာင္း မရွိေတာ႔ဘူး လို႕ ထင္တယ္ အမ်ားႀကီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ႕ ေတြ လုပ္ႏိုင္မွ နဲနဲေလာက္ သက္သာမယ္

ေက်းဇူး

ကုိေအာင္(ပ်ဴႏုိင္ငံ) said...

ရွယ္ေပးတာ ေက်းဇူး ...